vellen en demonteren

In sommige gevallen is er omwille van veiligheidsredenen geen andere keuze meer mogelijk en moet de boom worden verwijderd,  indien nodig kunnen we de boom in kleinere stukken demonteren als er niet ruimte genoeg is om de boom in zijn geheel te laten vallen. Er kan gebruik worden gemaakt van touwen en een afvangsysteem, waarbij de takken en stamdelen gecontroleerd naar beneden gebracht worden. Alles gebeurt met uiterste voorzichtigheid en precisie om schade te voorkomen. Als de toestand van de boom het niet meer toelaat om deze werken klimmend uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van een hoogtewerker of kraan.