beschermen van bomen

Steeds meer mensen zien in dat een boom op hun bouwperceel of renovatie een meerwaarde betekent en zijn bereid om hem tijdens de bouw of renovatiewerken te beschermen.
Het gebeurt zeer dikwijls dat bij diverse graafwerken de boom zelf of de kroon beschadigd, of zelfs de wortels van bomen afgerukt worden, met alle gevolgen van dien. Hierbij kunnen de stabiliteit, de conditie en de vitaliteit van de boom in het gedrang komen.
Boombescherming geschiedt zowel bovengronds als ondergronds. De stam en de kroon zijn gevoelig voor beschadiging en moeten worden afgeschermd. De wortelzone van bomen reikt zich in veel gevallen tot buiten de kroonprojectie en is zeer gevoelig aan bodemverdichting veroorzaakt door bijvoorbeeld werfverkeer.
Met eenvoudige maatregelen en goede afspraken met aannemers en klant kan vaak voor alle partijen  een goed resultaat behaald worden. Wij kunnen hierbij zowel in de praktijk als in de coördinatie een rol spelen.
Alsook bij grotere bouwwerken van bijvoorbeeld appartementsgebouwen ed speelt de bronbemaling een grote rol, doordat in de zone waar de graafwerken voor funderingen, kelders of ondergrondse garages plaatsvinden heel vaak het grondwater continu weggepompt word zakt het grondwaterniveau in de buurt van deze werken en ondergaan de omstaande bomen hier uiteraard ook stress door.
Het is dan ook van essentieel belang dat we reeds voor de aanvang van de werken betrokken worden!
Wanneer door derden schade aan een boom wordt veroorzaakt kan een schadevergoeding worden berekend.
Inventarisatie

Bij grotere boombestanden, bijvoorbeeld parken of lanen gaan we elke boom afzonderlijk gaan beoordelen, dit houdt in dat we per boom een VTA gaan uitvoeren en de boom in kaart brengen zodoende een mooi beeld van het boombestand te creëren en het boombestand te kunnen opvolgen. Indien nodig kan aan de hand van dit verslag dan ook worden ingegrepen bij eventuele problemen.